PRIVACY POLICY

HIT Online Shops respecteert de privacy van u en alle andere gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

HIT Online Shops gebruikt de verzamelde gegevens om aan u de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te (laten) voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

HIT Online Shops verkoopt uw gegevens niet
HIT Online Shops verkoopt geen persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt via de website, behalve met uw toestemming of zoals beschreven in dit privacybeleid.

HIT Online Shops schakelt derde partijen in die zijn betrokken bij het uitvoeren en bezorgen van uw bestelling en die diensten verrichten in verband met het beheer van de website. Voorbeelden van deze laatste diensten zijn onder andere betalingsverwerking en autorisatie, bescherming tegen fraude en beperking van de kredietrisico’s, productaanpassing, verwerking en verzending orders, evaluatie website, analyse van data en, indien van toepassing, cleaning van data.

Wij verstrekken persoonlijke gegevens aan deze derde partijen, maar wij autoriseren deze partijen uitsluitend om deze gegevens te gebruiken in verband met de diensten die ze verrichten en we nemen stappen om ervoor te zorgen dat deze derde partijen passende maatregelen treffen om te voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot gegevensbescherming.

HIT Online Shops kan persoonlijke gegevens bekend maken wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat: de wet dit vereist; dit geschiedt in antwoord op een wettelijk verzoek; dit noodzakelijk is ter bescherming van de rechten, eigendommen of veiligheid van HIT Online Shops. We kunnen niet-persoonlijke informatie uitwisselen met anderen. Voorbeelden van dergelijke niet-persoonlijke informatie zijn onder andere het aantal gebruikers dat deze website heeft bezocht gedurende een bepaalde periode of een specifiek product heeft aangeschaft via deze Website. Deze informatie wordt gewoonlijk uitgedrukt in aantallen.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij HIT Online Shops
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. We treffen verschillende beveiligingsmaatregelen om de persoonlijke gegevens die we verzamelen te beschermen.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven geen informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij ons geen cookies ontvangt.

Overig
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van HIT Online Shops, of indien u informatie nodig hebt over uw gegevens of als u deze gegevens wilt wijzigen, verzoeken wij u een e-mail te zenden naar info@hitdakkoffers.nl

U hebt uiteraard het recht om bepaalde gegevens gratis te laten aanpassen/wijzigen. Mocht u hier gebruik van willen maken dan verzoeken wij u eveneens om een e-mail te zenden naar info@hitdakkoffers.nl. Wij zullen dan een en ander zo spoedig mogelijk (laten) aanpassen.

Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie van onze Privacy Policy.