DISCLAIMER

Deze website is een product van HIT Online Shops BV.

Hoewel bij het vervaardigen en het onderhouden van deze website de uiterste zorg is nagestreefd en nagestreefd zal worden, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan. Derhalve aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolledigheden. Wij bieden dan ook geen garantie dat deze website werkt zonder gebreken of dat deze website en/of de daaraan gekoppelde servers vrij zijn van enige onvolkomenheden. Wij kunnen eveneens niet instaan of de door u geraadpleegde informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

Alle inhoudelijke informatie en (rechten met betrekking tot) het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan HIT Online Shops. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van HIT Online Shops is het niet toegestaan de website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten worden voorbehouden.

Mocht u problemen ondervinden op de website, laat ons dit dan weten door het zenden van een e-mail naar info@hitdakkoffers.nl Wij zullen het probleem dan zo spoedig mogelijk proberen te verhelpen.

Op het gebruik van deze website is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Alle geschillen met HIT Online Shops welke ontstaan naar aanleiding van het gebruik -op welke wijze dan ook- van deze website, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Maastricht.